MDM on bisneksen asia

blogikuva-3

Master Data Management (MDM)-hankkeet ovat kokemuksemme mukaan yleensä erittäin
kunnianhimoisia – ja hyvä niin. Valitettavasti moni MDM-kehitysprojekti kuitenkin epäonnistuu. Syynä on usein se, että IT-yksikkö jää asian kanssa liian yksin.

Master Data Management on organisaation ja liiketoiminnan kaikkein kriittisimmän tiedon eli ns. perustiedon hallintaa. MDM-hankkeella pyritään parantamaan datan laatua, luotettavuutta ja hallittavuutta. Data on tänä päivänä yksi yrityksen tärkeimmistä voimavaroista, joten nykyisten ja tulevien tietotarpeiden ymmärtäminen on oleellista. Lisäksi tiedon tulee olla oikeaa ja täsmällistä, jotta se voi kunnolla tukea liiketoimintaa. Kuten näemme, mainitut asiat liittyvät ennen kaikkea liiketoiminnan sisältöön ja tekemiseen – IT:llä voi niissä olla lähinnä tekninen tukirooli.

Liiketoimintajohdon täytyy ottaa MDM-hankkeessa vetovastuu, jotta kehitystyöllä saavutetaan täysi hyöty. Siksi MDM-hanketta kannattaa seurata liiketoiminnan menestyksen mittareilla. Hankkeen tavoitteeksi voidaan määrittää esimerkiksi, että myyjien tulee päästä näkemään tuotteen saatavuustiedot reaaliajassa. Onnistumisen mittarina on silloin, että myynti saadaan menemään ”kerralla oikein”. Näin vältetään se tyypillinen edestakainen vellominen, jonka seurauksena pahimmassa tapauksessa menetetään asiakas. MDM-hankkeen mittareita ei siis kannata rajoittaa vain datan tekniseen laatuun, vaan mukaan kannattaa ehdottomasti ottaa myös projektin tuoma konkreettinen hyöty liiketoiminnalle.

Neuvoni kuuluu: MDM-kehityshanke kannattaa käynnistää vain, jos sillä on business-johdon
omistus ja tiimiin saadaan vahvaa ymmärrystä liiketoiminnasta kokonaisuutena. Tekninen
osaaminen on vain puoli ruokaa.