SAP Analytics Cloud: Smart Discovery ja Smart Insight tekevät datan tulkitsemisesta huippuhelppoa!

SAP_Analytics_Cloud_Bynfo

Tutustuttuani viimeaikoina SAP:n uuteen Analytics Cloudiin olen erittäin innoissani sen tarjonnasta.

Kuten nimikin jo kertoo, SAP Analytics Cloud on analytiikkapilvipalvelu. Se yhdistää datan visualisoinnin, integroidun BI:n sekä suunnittelu- ja ennustetoimintoja. Voin helposti ja nopeasti päästä käsiksi kaikkeen olennaiseen tietoon yhdessä paikassa, välttäen datan kopiointiprosessit.

SAP Analytics tarjoaa laajan kokoelman valmiiksi rakennettua, helposti sovelluksiin upotettavaa sisältöä, lukemattomiin käyttötarkoituksiin. Lisäksi SAP Analytics Cloudin koneoppiminen nopeuttaa päätöksentekoa. Olen hyödyntänyt esimerkiksi näitä kahta tehokasta ja hyödyllistä Smart Assist -laajennusta: Smart Discovery ja Smart Insights.

SAP Analytics Cloud: Smart Discovery

Smart Discovery on auttanut minua ymmärtämään liiketoiminnan päätekijöitä ydinmittareiden (KPI, Key Performance Indicator) takana. Smart Discoveryä käytettäessä SAP rakentaa automaattisesti ennustavan mallin, josta näkee poimintoja olennaisista suhteista ja rakenteista datan sisällä. Tulokset näkyvät erillisellä sivulla, mikä säästää aikaa ja voin keskittyä nopeampaan päätöksentekoon.

Kun tein sisäisen demon SAP Analytics Cloudilla, käytin Smart Discovery -laajennusta pohjana. Tutkimalla Smart Discoveryä nettomyyntien (Net Sales) osalta sain neljä uutta sivua täynnä hyödyllisiä löytöjä:

  1. Yleiskuva nettomyynneistä sisältäen olennaisimmat löydöt datasta nettomyynnin perusteella. Tästä näen esimerkiksi nettomyyntien toteumat ja ennusteet suhteessa toisiinsa.
  2. Päävaikuttajat (Key influencers), eli raportin tärkeimmät ulottuvuudet tai mittarit. Omalta raportiltani huomasin, että suurimmat nettomyynteihin vaikuttavat tekijät ovat tuotteiden hinta (Cost of Goods) ja materiaaliryhmä (Material Group).
  3. Odottamattomat arvot (Unexpected values): Smart Discovery tekee automaattisesti ennusteen tulevista arvoista historialliseen dataan perustuen ja osoittaa ennusteista poikkeavat arvot. Demoni löysi 15 odottamatonta arvoa, mm. toteutunut nettomyynti oli suurempi kuin ennustettiin.
  4. Simulointi (Simulation), jolla voin testata ja analysoida erilaisia skenaarioita kaikilla valitsemillani mittareilla. Simuloin tulevaa nettomyyntiäni muokkamaalla mittareita. Kaaviot näyttävät minulle uuden odotetun nettomyynnin ja kuinka valitut mittarit vaikuttavat myyntiin.

Voin helposti tallentaa tärkeimmät kaaviot tai vaikka kaikki saamani tulokset raportilleni kopioimalla ne.

 

SAP Analytics Cloud: Smart Insight

Smart Insight on uusi hieno toiminto, joka käsittelee sanallisia kysymyksiä ja antaa välittömästi vastauksen kaaviona tai numerona. Smart Insight antaa yksinkertaisen selityksen kaavioistani ja auttaa ymmärtämään syvemmin liiketoiminnan dataa. Sen sijaan, että etsisin itse käsin kaikki datani tärkeimmät mittarit ja ulottuvuudet, Smart Insights tekee sen puolestani – silmänräpäyksessä.

Olen luonut demon, jonka kaaviot näyttävät kolmen myyntiyksikön nettomyynnit. Kun klikkaan kaaviossa Helsingin toimistoa, Smart Insight avautuu.

Ruudun sivuun avautuvan ikkunan kaaviot kertovat Helsingin toimiston nettomyyntiin eniten vaikuttaneista tekijöistä. Voin heti nähdä, kuka on huippumyyjämme ja mikä myyntiyksikkö on tehokkain.

 

Jos kiinnostuit tai sinulla on kysymyksiä SAP Analyticsistä,

Ota yhteyttä