Asiakas ja toimittaja sopivat yhdessä toimielimistä, joiden avulla sujuva yhteistyö varmistetaan ja palvelua hallinnoidaan. BDS Bynfon tyypillinen tapa hallinnoida palveluita on kolmitasoinen:

  • strateginen yhteistyö
  • taktinen yhteistyö
  • operatiivinen yhteistyö

Strateginen yhteistyö – keskittyy palvelun pitkäaikaiseen kehittämiseen sekä laadun, kulujen, palvelutasojen ja tyytyväisyyden seuraamiseen.

Taktinen yhteistyö – keskittyy yhteistyön kehittämiseen, suurempien muutosten priorisointiin sekä mahdollisiin muutoksiin sopimuksissa tai hinnoittelussa.

Operatiivinen yhteistyö – hallinnoi palvelun tuottamista, mittaamista sekä raportointia sekä eri osa-alueiden jatkuvaa kehittämistä ja parantamista.

 

BDS Bynfo sitoo hallintomalliin soveltuvin osin myös palvelun kohteena olevien teknologioiden edustajien henkilöitä sekä prosesseja. Tämä on tärkeää varsinkin strategisella tasolla, jotta asiakkaan päätöksenteon tukena on mahdollisimman hyvä ymmärrys teknologiatoimittajien tiekartoista, Operatiivisella tasolla teknologiatoimittajien tuki tuottaa tarvittaessa 3:n tason tukipalvelua.

 

Lue lisää BDS Bynfon tavasta

Haluatko tietää lisää tai onko jo projekti tiedossa?

Parhaat tulokset syntyvät yhteistyössä. Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä