Tavoitteenamme BDS Bynfossa on jatkuva arvontuotanto asiakkaillemme toimitettujen data- ja analytiikkaratkaisujen kautta. Tämän varmistamme arkkitehtuurien ja ratkaisujen hyvällä suunnittelulla sekä tuotannossa olevien palvelujen orkestroinnilla. DataOps luo meille standardoidut prosessit ja on yksi toimintamallimme kulmakivistä.

DataOpsin tavoitteena on Analytiikan jatkuva toimittaminen riippumatta siitä, onko kyseessä data, tietomallit tai mikä tahansa muu analytiikkaan liittyvä alue. DataOps-periaatteiden edut ovat, että kehittäminen on jatkuvaa sekä laatu on korkeampi.

DataOps periytyy kolmesta tunnetusta toimintamallista. 

  • Ketterä kehittäminen
  • DevOps
  • tilastolliset menetelmät johdettuna tuotannon LEAN -menetelmistä

Tietojen analysoinnin yksi keskeinen tavoite on, johtaa analytiikan kehittämistä tiedon perusteella. Tiedot siirtyvät jatkuvasti tietovirtaan lähdejärjestelmistä, kulkevat määriteltyjen vaiheiden kautta eteenpäin ja päättyvät tietovirtojen toiselle puolelle raporttien, mallien ja näkymien muodossa. Tätä voi kutsua analytiikan prosessiksi.

SPC: n tai analytiikkaprosessin valvonta tässä tapauksessa mittaa ja valvoo tietovirtojen tietoja ja toimintakykyä varmistamalla, että prosessin toimintaa seuraavien mittareiden raja-arvot pysyvät hyväksyttävissä rajoissa. SPC: n tehtävänä on varmistaa, että  analytiikkaprosessin tietovirrat toimivat ja hälyttää hälyttää poikkeavuuksien sattuessa. 

Analytiikan jatkuva toimittaminen

  • Ketterä ohjelmistokehitys auttaa toimittamaan uutta analytiikkaa nopeasti ja laadukkaasti
  • Kooditarkastuksen optimointi, uusien analyysien rakentaminen ja toimittaminen
  • SPC testaa ja valvoo datan analyyttisen tietovirran kautta kulkevien tietojen laatua

 

DataOpsin elinkaari

DataOpsissa elinkaari koostuu kahdesta aktiivisesta ja toisensa leikkaavasta prosessista. Ensimmäinen prosessi on Value-pipeline, joka vie raaka-lähdetiedot järjestetyissä vaiheissa ja sen jälkeen tuottaa analyyttistä tietoa, joka luo arvoa organisaatiolle. Automaatio toteutetaan orkestroinnin avulla ja SPC valvoo toteutuksen laatua. Toinen prosessi, Innovaatioputki on prosessi, jolla tuodaan uusia ideoita Value-pipelineen.

 

DataOps-prosessi

DataOps-prosessissa on kaksi orkestrointi -prosessia: Ensimmäinen orkestrointi on tuotannossa olevan tietovirta- ja analytiikkaprosessin jäljennös, jota käytetään testaamaan ja tarkistamaan uusia analyysejä ennen käyttöönottoa tuotantoon. Toinen on value pipelinen orkestrointi tai datan analysointitoiminnot, jotka koostuvat useista vaiheista ja varmistavat jatkuvan arvontuotannon.

Testauksella on suuri merkitys Value and Innovation -pipelineissä. Innovaatio-prosessin testauksessa keskitytään uusiin analyyttisiin ominaisuuksiin ennen niiden käyttöönottoa tuotannossa.

Uusia testejä luodaan sen varmistamiseksi, että uusi ominaisuus toimii oletetusti, ja aiemmin valvotut testit, jotka tällä hetkellä valvovat Value pipeline, varmistavat, että nykyistä tuotantoa ei rikota uuden ominaisuuden vuoksi.

 Value pipeline -testissä seurataan data pipelinen läpi kulkevia data-arvoja poikkeavuuksien tai tilastollisten normien ulkopuolisten tilanteiden merkitsemiseksi. Kun uusi ominaisuus on tuotettu tuotantoon, innovaatioputkessa luotuja testejä siirretään Value-pipelineen, jotta voidaan seurata, että uusi ominaisuus toimii.

DataOps Process

 

Lue lisää BDS Bynfon tavasta

Haluatko tietää lisää tai onko jo projekti tiedossa?

Parhaat tulokset syntyvät yhteistyössä. Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä